WTP Maskin är general importör i Sverige för FAE

RQL/Hy-175 Slyröjningsaggregat / Mulcher

Slyröjningsaggregat med fast tandrotor, Speciellt framtagen för vägslåtter med motorpaket med kran. Passar utmärkt till medelstora grävmaskiner och grävlastare.

Dela

Slyröjningsaggregat med fast tandrotor, Speciellt framtagen för vägslåtter med motorpaket med kran. Passar utmärkt till medelstora grävmaskiner och grävlastare.

QL/HY  för  10-15  tons  grävmaskin  klarar gräs / sly och träd upp  till  15 cm  i  diameter  och  finns  i  två  arbetsbredder:  150 cm  och  175 cm.  Den  är  idealisk  för  att  underhålla  områden  som  är  svåra  att  nå  som vägkanter  och  banvallar  på  järnvägen.  Aggregatet   är utformat  för  att  erbjuda  hög  produktivitet,  hållbarhet  och  enkelt  underhåll  för  föraren.  RQL/HY:s  Direct  Drive-motor  
(placerad  på vänster  sida  för  att  hålla  tyngdpunkten  närmare  bäraren)  minimerar  underhållet  och  möjliggör  en  mer  kompakt  maskinstorlek  får  bättre  manövrerbarhet.  Spike  Pro  med  utbytbara  offset  motblad  får  finare  rivning  och  jämnare  flöde  av  vått  material.  RQL/HY  kan  utrustas  med  C/3/MINI-tänder  och  BL/MINI-blad.


BROSCHYR