WTP Maskin är general importör i Sverige för FAE

RPL/EX

Hydraul drivna asfalt och betongfräs utrustade med fasttandad rotor för grävmaskiner,                                                                                                                                                      Lämpliga för fräsning av asfalt och betong upp till 13,5 cm djup.