WTP Maskin är general importör i Sverige för FAE

UML/S/DT-200 Universal forestry mulcher

UML/S/DTSkogsmulcher för kraftuttagstraktorer med fast tandrotor.UML/S/DT är en professionell skogsmulcher med fast rotorsystem och en mulchkapacitet upp till 2

Dela

UML/S/DT

Skogsmulcher för kraftuttagstraktorer med fast tandrotor.

UML/S/DT är en professionell skogsmulcher med fast rotorsystem och en mulchkapacitet upp till 25 cm i diameter.

Denna enhet är idealisk för markrensningstillämpningar.

Ramen gör mulchern mer manövrerbar vid arbete i branta sluttningar och under extrema förhållanden.

Denna modell har utbytbara Spike-motblad, justerbara skeeds och inre anti-slitageskydd som standardutrustning. Som tillval kan UML/S/DT montera en mekanisk eller hydraulisk skyddsram med ripperstyrstift.


Broschyr